2005/Dec/30

วันนี้จาไปเชียงใหม่แหละ ปีใหม่มาหลายปีมะเคยได้เที่ยวไหนเลย

อยู่แต่บ้าน count down คนเดียว สงสัยปีนี้แหละ ที่เปนการเริ่มต้นของสิ่งดีๆ

ในชีวิตนะ ขอให้สิ่งที่หายไปกลับมาซักที... มาเปนกำลังใจให้กันหน่อย

เราก้อจะเปนคนดีของพี่นะพี่นันท์...จิ๊กซอว์ที่หายไป

Comment

Comment:

Tweet