2005/Dec/24

... ก็เป็นคืนที่เราต้องลาจาก เธอทำให้คืนที่เราพบกันครั้งแรก กลับเป็นคืนที่ไม่ลืมไปจากใจ อยากจะพบอีกสักครั้ง อยากให้คืนนั้นย้อนคืนมาใหม่ และในคราวนี้จะไม่ยอมให้เธอจากไป...แต่อยากจะรู้ตอนนี้เธอ... อยากรู้ตอนนี้เธอ... อยู่ไหน...( T_T สลด ดับอนาถ...!)

Comment

Comment:

Tweet


Gamsa Hamnida
#1 by -=I'm=- At 2005-12-25 22:42,